SOFA NỆM DA/NỈ

Hotline 0888 609 608 Email sales@vuanoithat.net

SOFA NỆM DA/NỈ

Loại

Thương hiệu

Chất liệu

Khoảng giá

Khu vực

LỌC
SOFA BĂNG 2.2 M (SFB-ND001)
-26%

SOFA BĂNG 2.2 M (SFB-ND001)

7.200.000đ
9.700.000đ

Tích điểm: 360 1237
SOFA GÓC 3Mx1.6M DA (SFG-ND-001)
-13%

SOFA GÓC 3Mx1.6M DA (SFG-ND-001)

10.900.000đ
12.500.000đ

Tích điểm: 545 1395
SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA
-18%

SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA

8.200.000đ
10.000.000đ

Tích điểm: 410 1480
SOFA BĂNG 2.2M, ĐÔN LỚN 0.6M X 0.8M
-18%

SOFA BĂNG 2.2M, ĐÔN LỚN 0.6M X 0.8M

8.200.000đ
10.000.000đ

Tích điểm: 410 518
SOFA  GOC 3MX1.6M NÂU BÒ (SFG-ND-004)
-13%

SOFA GOC 3MX1.6M NÂU BÒ (SFG-ND-004)

10.900.000đ
12.500.000đ

Tích điểm: 545 1400
SOFA GÓC 2.2M X 1.6M NÂU BÒ (SFG-ND-005)
-20%

SOFA GÓC 2.2M X 1.6M NÂU BÒ (SFG-ND-005)

7.200.000đ
9.000.000đ

Tích điểm: 360 830
SOFA BĂNG 1.8M X 0.9M, 1 ĐÔN 0.6M X 0.6M (SFB-ND-006)
-17%

SOFA BĂNG 1.8M X 0.9M, 1 ĐÔN 0.6M X 0.6M (SFB-ND-006)

8.700.000đ
10.500.000đ

Tích điểm: 435 1128
SOFA GÓC 3M X 1.6M DA  (SFG-ND-014)
-13%

SOFA GÓC 3M X 1.6M DA (SFG-ND-014)

10.900.000đ
12.500.000đ

Tích điểm: 545 1404
SOFA BĂNG 2.2M X 0.9M XÁM (SFB-ND-007)
-15%

SOFA BĂNG 2.2M X 0.9M XÁM (SFB-ND-007)

7.200.000đ
8.500.000đ

Tích điểm: 360 1153
SOFA GÓC 2.4M X 1.6M NÂU BÒ (SFG-ND-015)
-18%

SOFA GÓC 2.4M X 1.6M NÂU BÒ (SFG-ND-015)

8.200.000đ
10.000.000đ

Tích điểm: 410 1188
SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA NÂU ĐEN (SFG-ND-012)
-18%

SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA NÂU ĐEN (SFG-ND-012)

9.000.000đ
11.000.000đ

Tích điểm: 450 1103
SOFA  GÓC 2.2M X 1.6M NỈ XÁM (SFG-NN-008)
-19%

SOFA GÓC 2.2M X 1.6M NỈ XÁM (SFG-NN-008)

6.500.000đ
8.000.000đ

Tích điểm: 325 1453
SOFA GÓC 2.2M X 1.6M NỈ XÁM (SFG-NN-0010)
-19%

SOFA GÓC 2.2M X 1.6M NỈ XÁM (SFG-NN-0010)

6.500.000đ
8.000.000đ

Tích điểm: 325 1230
SOFA BĂNG 2.2M X 0.75M DA XÁM (SFB -ND-011)
-13%

SOFA BĂNG 2.2M X 0.75M DA XÁM (SFB -ND-011)

6.900.000đ
7.900.000đ

Tích điểm: 345 761
SOFA  GÓC 2.4M X 1.6M NỈ XÁM (SFG-NN-009)
-15%

SOFA GÓC 2.4M X 1.6M NỈ XÁM (SFG-NN-009)

7.200.000đ
8.500.000đ

Tích điểm: 360 713
SOFA GÓC 2.2M X 1.6M DA NÂU (SFG-ND-013)
-15%

SOFA GÓC 2.2M X 1.6M DA NÂU (SFG-ND-013)

7.200.000đ
8.500.000đ

Tích điểm: 360 809
SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA NÂU VÀNG (SFG-ND-015)
-18%

SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA NÂU VÀNG (SFG-ND-015)

8.200.000đ
10.000.000đ

Tích điểm: 410 721
SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA TRẮNG KEM  (SFG-ND-016)
-18%

SOFA GÓC 2.4M X 1.6M DA TRẮNG KEM (SFG-ND-016)

8.200.000đ
10.000.000đ

Tích điểm: 410 687
SOFA GÓC L , 2.4M X 1.6M NHIỀU MÀU SẮC
-15%

SOFA GÓC L , 2.4M X 1.6M NHIỀU MÀU SẮC

7.200.000đ
8.500.000đ

Tích điểm: 360 409
SOFA BĂNG 2.2M X 0.9M, GHẾ + ĐÔN LỚN 0.6M X0.8M
-27%

SOFA BĂNG 2.2M X 0.9M, GHẾ + ĐÔN LỚN 0.6M X0.8M

11.000.000đ
15.000.000đ

Tích điểm: 550 488